Coaching en begeleiding

Beide benen op de grond!

Coaching en begeleiding

Iedereen is welkom en in het bijzonder jongeren en volwassenen met psychische problemen, ADHD, licht verstandelijke beperking en autisme.

Individuele coaching

Equine assisted coachen is een coachmethode waarbij gebruikt gemaakt wordt van paarden die de rol van co-coach vervullen. Het is een ervaringsgerichte manier van leren. Alles wat gevoeld en zichtbaar wordt in het contact met het paard kan meteen worden geïntegreerd. Je kunt ter plaatse je gedrag aanpassen en ermee experimenteren.

Door deze manier van coachen word je uit je gebruikelijke situatie gehaald en behalve met elkaar praten, ga je vooral doen en ervaren. Op deze manier ontstaat ruimte om aan de slag te gaan met dat wat zichtbaar wordt. Het contact met het paard fungeert als metafoor voor het dagelijks leven. Zijn feedback is soms confronterend maar altijd zonder oordeel.

De paarden geven een reactie op jouw handelen, individueel en in de groep (team). Onbewuste processen worden zichtbaar en inzichtelijk.

Het gaat tijdens sessies om de ervaringen met het paard, wat gebeurd er, herken ik dat misschien vanuit het dagelijkse leven? Ben ik daar blij mee of wil ik er iets aan veranderen?

Teamcoaching

In een sessie onderzoeken we wat de sterke en zwakke punten van een team zijn. We kijken hoe de samenwerking verloopt en thema’s als vertrouwen, leiderschap, flexibiliteit en communicatie komen op een natuurlijke wijze aan de orde. Voor paarden zijn duidelijke communicatie, leiderschap en taakverdeling van levensbelang, het zijn meesters in groepsprocessen. De mensen in een team krijgen hierdoor inzicht in het effect van hun eigen handelen en dat van de anderen.

Het doeltreffende bij coachen met paarden is dat je dit inzicht direct kan toepassen door met veranderd gedrag opnieuw een opdracht te doen en te ervaren wat het resultaat van deze verandering is. Paarden hebben geen eigen agenda en zullen dus op dit nieuwe gedrag reageren. Team coaching vindt altijd plaats in het bijzijn van 2 coaches.

Duocoaching

Duo coaching is geschikt voor partners, collega’s, ouders met kinderen, vrienden en vriendinnen. Je gaat samen met de paarden een oefening doen waarbij je een vraag of thema inbrengt. Bijvoorbeeld waarom jullie elkaar niet begrijpen (wanneer de communicatie wat stroef verloopt) of dat jullie elkaar juist beter willen leren kennen.

De paarden helpen ons om de onbewuste signalen bewust te krijgen en laten datgene zien wat er speelt en naar voren mag komen.

Pin It on Pinterest

Share This