Coaching met eigen paard – voorbeeld casus

Soms coach ik mensen met hun eigen paarden. Ik werd gevraagd om een jonge vrouw te coachen. Deze sessie ging anders dan andere sessies. Er vond geen intake plaats en er was geen coachvraag.
Sandra ( niet haar echte naam) heeft al verschillende behandelingen binnen de ggz gehad en is nog altijd onder behandeling. Ze had aangegeven graag iets met paardencoaching/ paardentherapie te willen doen. Op verzoek van haar behandelaar heb ik een afspraak met haar gemaakt. Zo gebeurde het dat we samen met haar paard in de bak stonden.
Voor een paard maakt het niet uit of iemand een diagnose heeft. Een paard reageert puur, vanuit zijn instinct. Een paard oordeelt niet en heeft geen mening over jou als persoon.

We hebben verschillende oefeningen gedaan die te maken hebben met je eigen ruimte innemen.
Er kwam een cirkel , ze oefende kijken met harde en zachte ogen. Als je niet wil of kan praten, is het fijn als je op een andere manier duidelijk kunt maken wat je wil.

Ik vond het mooi om te zien dat het paard haar persoonlijke ruimte in wilde komen en dat het haar lukte om hem daarbuiten te laten staan.
Hierna heeft Sandra samen met het paard een stukje gelopen. Het paard volgde haar: er was verbinding! Ik hoorde haar zeggen: ‘Omdat ik duidelijk ben, snapt zij wat ik wil.’

Wat als een rode draad tijdens deze sessie naar voren kwam was: wat heb je nodig om een stap te zetten en in beweging te komen?

Pin It on Pinterest

Share This